Hodepine Norge logo

Medlemmer av «Hodepine Norge»:

Advokatfirmaet Rosenberg AS (tidligere Advoklafirmaet Andersen) arbeider med NAV-saker og erstatningssaker på helse/personskadeområdet. Som medlem av foreningen «Hodepine Norge» får du vederlagsfri og uforpliktende førstegangssamtale og 15 % rabatt på timer utover dette. Avhengig av sak og sakstype kan det tilbys individuelle kostnadsgarantier.

Hodepine Norge er et landsomfattende uavhengig forbund som skal organisere og arbeide for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer får et meningsfullt og velfungerende liv.  Hodepine Norge skal nå ut til de som sliter med migrene og andre
hodepinesykdommer, og hjelpe dem med kunnskap om egen sykdom, hjelp til selvhjelp og behandlingsmuligheter.

Vi ønsker medlemmene i «Hodepine Norge» velkommen!

Føl norge

Medlemmer av «FØL Norge»:

Som medlem av foreningen «FØL Norge» vil man få vederlagsfri og uforpliktende førstegangssamtale og 15 % rabatt på timer utover dette. Avhengig av sak og sakstype kan det tilbys individuelle kostnadsgarantier.

FØL Norge representerer mange grupper på tvers av alder, kjønn og sivilstatus. 

Slik beskriver de virksomheten sin: 

«FØL Norge» er en forkortelse for «For Økt Levestandard». Foreningen ønsker å sette fokus på nettopp det navnet tilsier. 

Dessverre ser ikke alltid styresmaktene hvor hardt kuttene rammer allerede sårbare grupper, på tross av varsler fra enkeltpersoner, fagfolk og foreninger. 

Vi kjemper daglig for våre medlemmer. For oss er det viktig at medlemmene våre blir hørt. 

  • Vi sender høringsnotater 
  • Vi stiller til høringer på Stortinget
  • Vi arrangerer markeringer/demonstrasjoner 
  • Vi samarbeider med andre foreninger og organisasjoner
  • Vi har tett kontakt med departementer og folkevalgte

 

  • Sammen skal vi fortsette arbeidet med å fortelle Stortinget hva som skjer
  • Sammen skal vi kjempe for endringer og vedtak som hjelper de utsatte gruppene
  • Sammen skal vi styrke kampen for rettferdighet
  • Sammen skal vi arbeide for verdighet for alle
  • Sammen skal vi vise at vi ikke aksepterer å bli hundset med