Advokatfirma med særskilt kompetanse i NAV-saker og erstatningssaker

Erfarne advokater med spesialisering innenfor trygderett og personskade

Syk - Skadet - Ufør

Advokatfirmaet Andersen ble registrert 24. juni 1996 i Oslo. Vi tilbyr juridisk bistand med  særskilt kompetanse innen:

- NAV/trygderett
- Personskadeerstatning

Advokatfirmaet Andersen holder til i sentrale lokaler nær Oslo Sentralbanestasjon/Jernbanetorget.

Når skaden eller sykdommen først har inntruffet er det viktig å få kvalifisert juridisk bistand, både i relasjon til NAV og forsikringsselskaper. Våre klienter består for det meste av privatpersoner som:

  • Er i tvist med NAV/har fått avslag på trygdeytelser.

  • Er i tvist med forsikringsselskaper etter å ha vært utsatt for sykdom, ulykker, bilulykker eller yrkesskade. Vi arbeider også med pasientskade (NPE).

Vi tilbyr vederlagsfri og uforpliktende førstegangssamtale

Dine rettigheter er viktig for oss!