Advokat med særskilt ekspertise i NAV-saker og erstatningssaker med personskade

-Lang erfaring og fornøyde klienter

-Gratis og uforpliktende førstegangsvurdering

Syk - Skadet - Ufør

Advokatfirmaet Rosenberg AS er en videreføring av Advokatfirmaet Andersen som ble registrert 1996 i Oslo. Advokatfirmaet Rosenberg AS tilbyr juridisk bistand med  særskilt kompetanse i:

- NAV-saker/trygderett
- Personskadeerstatning/forsikringsrett

Advokatfirmaet Rosenberg AS (tidligere Advokatfirmaet Andersen) holder til i sentrale lokaler nær Oslo Sentralbanestasjon/Jernbanetorget.

Når skaden eller sykdommen først har inntruffet er det viktig å få kvalifisert juridisk bistand, både i relasjon til NAV og forsikringsselskaper. Klientene består for det meste av privatpersoner som:

  • Er i tvist med NAV/har fått avslag på trygdeytelser.

  • Er i tvist med forsikringsselskaper etter å ha vært utsatt for sykdom, ulykker, bilulykker eller yrkesskade. Vi arbeider også med pasientskade (NPE).

Det tilbys gratis og uforpliktende vurdering av din sak

Dine rettigheter i fokus!

"Det gir meg glede og stolthet å overlate videre drift av firmaet til min svært dyktige og mangeårige kollega, Anders H. Rosenbergt. Klientene er i de tryggeste hender!"

 

Anders Andersen, 2021